A person who knows and is aware that he knows, is wise, follow him; A person who knows but is not aware that he knows, remind him; A person who doesn't know and is aware that he doesn't know, teach him; A person who doesn't know and pretends to know, is fool, leave him


Bless me in my undertakings Dear God, grant me victory and I shall shout your blessings for all to hear of your power!

Saturday, May 30, 2009

Viwango vya elimu nchini na hali ya maisha ya walimu yanaridhisha??

Ndugu zangu mkiona vema, toeni mawazo yenu, mnaizungumziaje hali ya elimu Tanzania? Na mnadhani ni nini kifanyike kurekebisha hali hii/

No comments: